• Woningen te huur in Amstelveen
  • Kantoorruimte te huur in Amstelveen
  • Winkelruimte te huur in Amstelveen
  • Kosteloos inschrijven
Geinteresseerd of zijn er vragen?
020 - 641 47 38

Melden van klachten en/of storingen

Via onderstaand formulier kunt u uw klacht en/of storing aan ons doorgeven. Wij melden dit aan Technisch beheer, waarna er contact met u zal worden opgenomen. Mocht u binnnen enkele dagen niets vernomen hebben kunt u een herinnering sturen. Leest u vooral eerst het huurders ABC voordat u de klacht aan ons doorgeeft.

Het huurders-ABC kunt u vinden op deze website www.hureninamstelveen.nlIndien de herstelkosten volgens het huurders-ABC voor rekening van de huurder komen, worden de kosten aan u doorberekend. Dit kan ook gelden voor storingen na 17.00 uur en in het weekend.

Leest u voor storingen na 17.00 uur en in het weekend de tekst onder het klachtenformulier:

Voor een aantal storingen/problemen is het wenselijk dat direct actie wordt ondernomen, wat betekent dat bij het gesloten zijn van ons kantoor u zelf contact opneemt met onderstaande onderhoudsfirma’s.Verstoppingen van afvoeren kunt u contact opnemen met Hassing Rioolservice, telefoonnummer 0297 284624Voor de woningen is een glasverzekering afgesloten bij Samenwerking Glasverzekering, bereikbaar op 0800-0226100, 24 uur per dag , 7 dagen per week, voor het vervangen van gebarsten of gebroken vensterglas.

Dit met uitzondering van het glas in de woning, zoals bijvoorbeeld bovenlichten en binnendeuren.Indien u last heeft van een stevige lekkage aan uw dak, kunt u contact opnemen met Elro dakbedekkingen in Alkmaar op telefoonnummer: 072 540 77 70Bij uitval van de CV installatie van de volgende complexen: Matterhorn, Camera Obscuralaan, Oostelijk Halfrond en de Groenhof kunt u contact opnemen met de firma Putman, telefoonnummer: 071 3619210Bewoners met een individuele CV ketel (zoals aangegeven op de ketel) kunnen contact opnemen met de firma Mampaey, telefoonnummer: 023 5319454Defecten aan sloten van voordeur woning of tuindeur, waardoor deze niet open kunnen of de woning afgesloten kan worden kunt u contact opnemen met Rolf de Brouwer Slotenservice, telefoonnummer: 06 53 68 89 88

Houdt u er rekening mee dat deze kosten voor uw eigen rekening komen.Voor de bewoners van gebouw Cumulus: Groenhof 176-285 zijn gedeeltelijk andere firma’s van toepassing. Het lijstje hangt in de mededelingenkast in de hal op de begane grond.