• Woningen te huur in Amstelveen
  • Kantoorruimte te huur in Amstelveen
  • Winkelruimte te huur in Amstelveen
  • Kosteloos inschrijven
Geinteresseerd of zijn er vragen?
020 - 641 47 38

Melden van storingen

Via onderstaand formulier kunt u uw klacht en/of storing aan ons doorgeven. Uw melding wordt automatisch doorgestuurd aan onze Technisch Beheerder. Hij zal contact met u opnemen.Heeft u ons huurder-ABC nagezien voordat u de klacht/storing indient? Het huurders-ABC kunt u vinden op onze website www.hureninamstelveen.nlIndien de herstelkosten volgens het huurders-ABC voor rekening van de huurder komen, worden de kosten aan u doorberekend. Dit geldt ook voor storingen na 17.00 uur en in het weekend.

Voor storingen na 17.00 uur en in het weekend geldt het volgende:

Voor een aantal storingen/problemen is het wenselijk dat direct actie wordt ondernomen, wat betekent dat bij het gesloten zijn van ons kantoor u zelf contact opneemt met onderstaande onderhoudsfirma’s.Verstoppingen van afvoeren, lekkages van waterleidingen en afvoeren in de woning kunt u contact opnemen met Hassing Rioolservice, telefoonnummer 0297 284624Voor de woningen is een glasverzekering afgesloten bij Samenwerking Glasverzekering, bereikbaar op 0800-0226100, 24 uur per dag , 7 dagen per week, voor het vervangen van gebarsten of gebroken vensterglas.

Dit met uitzondering van het glas in de woning, zoals bijvoorbeeld bovenlichten en binnendeuren.Indien u last heeft van een stevige lekkage aan uw dak, kunt u contact opnemen met Elro dakbedekkingen in Alkmaar op telefoonnummer 072 540 77 70Uitval van de verwarming of warm water (uitgesloten de woningen die een warmwatervoorziening van een derde partij betrekken) kunt u contact opnemen met Mampaey, telefoonnummer

023 5319454Defecten aan sloten van voordeur woning of tuindeur, waardoor deze niet open kunnen of de woning afgesloten kan worden kunt u contact opnemen met Rolf de Brouwer Slotenservice, telefoonnummer                06 53 68 89 88Voor de bewoners van gebouw Cumulus: Groenhof 176-285 zijn gedeeltelijk andere firma’s van toepassing. Het lijstje hangt in de annoncekast in de hal op de begane grond.