• Woningen te huur in Amstelveen
 • Kantoorruimte te huur in Amstelveen
 • Winkelruimte te huur in Amstelveen
 • Kosteloos inschrijven
Geinteresseerd of zijn er vragen?
020 - 641 47 38

Algemene voorwaarden

Voorwaarden inschrijving

U kunt zich kosteloos bij ons inschrijven door middel van het aanvraagformulier. Uw gegevens worden vertrouwelijk door ons behandeld. Indien uw gegevens aan onze voorwaarden voldoen en de door u gezochte woonruimte beschikbaar is, wordt er door de afdeling verhuur contact met u opgenomen.

Over de wachttijd kunnen wij geen informatie verstrekken.

Mocht u niet aan onze voorwaarden voldoen, ontvangt u uw inschrijving van ons terug.

De inschrijving is 1 jaar geldig. Na 1 jaar dient u zichzelf, als u nog interesse heeft, opnieuw in te schrijven.

Overige voorwaarden bij het aangaan van een huurovereenkomst:

 • U betaalt éénmalig een bedrag aan administratiekosten van € 238,00.
 • U betaalt een waarborgsom.
 • Wij vergoeden over de waarborgsom geen rente. Bij beëindiging van de huurovereenkomst wordt de
  waarborgsom, indien wij niets meer met u te verrekenen hebben, aan u terugbetaald.
 • U overhandigt ons een machtiging voor automatische incasso van de maandelijkse huur.
 • De huurovereenkomst wordt voor minimaal één jaar aangegaan.
 • Inzake de toewijzing van de woningen behouden wij ons alle rechten voor.
 • Wij accepteren geen borgstellingen.

Verwerking persoonsgegevens

Gebruikers van deze website staan expliciet toe dat: (persoons)gegevens, data, content en/of andere informatie welke door gebruikers via deze website of naar aanleiding van hun inschrijving via deze website of op andere wijze aan Netjes Beheer worden verstrekt, worden gebruikt door Netjes Beheer en/of aan haar gelieerde ondernemingen voor het beoordelen, opslaan en verwerken van deze gegevens binnen de administratie(s) welke direct of indirect verbandhouden met de bedrijfsactiviteiten van Netjes Beheer en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Netjes Beheer vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege het niet of niet juist gebruiken, beoordelen, administreren, opslaan of verwerken van de via deze website aangeleverde voornoemde (persoons)gegevens, data, content en/of andere informatie, welke door gebruikers aan Netjes Beheer zijn/worden verstrekt.