• Woningen te huur in Amstelveen
  • Kantoorruimte te huur in Amstelveen
  • Winkelruimte te huur in Amstelveen
  • Kosteloos inschrijven
Geinteresseerd of zijn er vragen?
020 - 641 47 38

Toon op Kaart

Verhuur Amstelveen

In onze PORTEFEUILLE ziet u ons volledige aanbod van vrije sector huurwoningen, huurappartementen, huur eengezinswoningen, kantoorruimten, winkels, en garages in Amstelveen.

aanzicht bewerkt
Heren 1 Myra

Heren 1 - Myra Amstelveen

Zonnepanelen

In de eerste maanden van 2022 zijn op ruim 100 eengezinswoningen zonnepanelen geïnstalleerd, hiermee wordt door deze bewoners een forse besparing gerealiseerd op hun maandelijkse energielasten en dragen wij gezamenlijk bij aan het verduurzamen van Amstelveen, gefeliciteerd!   
Zou u ook wel zonnepanelen willen?
Voor eengezinswoningen is het mogelijk een verzoek in te dienen voor het laten installeren van zonnepanelen. Het mooie daarbij is dat de investering wordt geheel door de verhuurder gedragen, daar staat tegenover dat na installatie van de zonnepanelen een huurverhoging zal worden doorgevoerd, deze verdient u echter maandelijks ruimschoots terug met de besparing die u op de energiekosten realiseert. Let op, ook wanneer u pas in 2023 zonnepanelen zou willen laten plaatsen is het van belang dit zo spoedig mogelijk te melden zodat hier rekening mee kan worden gehouden in de planning. De doorlooptijd van aanvraag tot uitvoering is door de enorme vraag al snel enkele maanden.  
Woont u in een appartementencomplex?
Bewoners van appartementen kunnen wij op dit moment helaas nog geen zonnepanelen aanbieden, de ruimte op het dak is daarvoor vaak te beperkt en ook is het technisch te complex om ieder appartement aan te sluiten op “eigen” zonnepanelen. Wij onderzoeken voor appartement bewoners naar een collectieve oplossing. Zodra er voor zonnepanelen op appartementen meer bekend is zullen wij dit uiteraard bekend maken op onze website of via een persoonlijke brief.  

Overige informatie

Hoge gasprijs
Als bewoner van een appartement met een collectieve verwarmingsinstallatie maakt u zich mogelijk zorgen over de zeer snel stijgende gasprijs. Als verhuurder delen wij deze zorgen met u. Om uw verbruik zelf in de gaten te kunnen houden en misschien beperken, kunt u gebruik maken van de ISTA app of het mijn ISTA via https://mijn.ista.nl/
Het zal u daarbij ook niet zijn ontgaan dat door ons fors is of wordt geïnvesteerd in energiebesparende en isolerende maatregelen. Helaas ontvangen wij hiervoor geen enkele vorm van subsidie of financiële tegemoetkoming waardoor wij zorgvuldig moeten afwegen hoe en waar wij de beschikbare middelen inzetten. Desondanks streven wij er naar de appartementen met een collectieve verwarmingsinstallatie zo goed mogelijk te isoleren en hiermee bij te dragen aan het in de hand te kunnen houden van de stookkosten. Het is daarbij van groot belang dat alle bewoners hun medewerking aan deze werkzaamheden verlenen, alleen samen kunnen wij de werkzaamheden tijdig uitvoeren en daarmee onnodig hoge stookkosten voorkomen. Uw huidige voorschotbedrag is gebaseerd op de meest recente afrekening stookkosten die u van ons heeft ontvangen. Het voorschot bedrag zal bij de eerstvolgende jaarafrekening worden herzien op basis van de dan actuele gasprijs en uw verbruik.

Melden van klachten en/of storingen
U kunt hier uw klachten en/of storingen melden

Huurders ABC
Ons huurders ABC (wijzigingen voorbehouden). 

Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden.

3 eenvoudige stappen

  • 1. Zoek gewenste locatie
  • 2. Schrijf je in
  • 3. Ontvang updates

Meer informatie